Wydawca treści Wydawca treści

Urwisko skalne

Urwisko skalne położone na terenie Leśnictwa Słowik, w gminie Chęciny.

Ma długość ok. 50 m i wysokości do 6 m. Przechodzi w kierunku północno-zachodnim w strome zbocze o długości ok. 50 m z progami i blokami skalnymi. Mająca charakter krasowy jaskinia, utworzona została w obrębie zlepieńców węglanowych górnego permu. Ma długość 35 m i deniwelację 5,5 m.