Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Góra Dobrzeszowska"

Rezerwat częściowy ,,Góra Dobrzeszowska" został utworzony w 1982 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Dobrzeszów. Zajmuje powierzchnię 24,57 ha.

Powstał w celu zachowania obiektu archeologicznego kultów przedchrześcijańskich o unikatowej światowej randze. Oprócz wałów kamiennych, istotnymi elementami obiektu są liczne głazy z widoczną obróbką m.in.: ,,kamień ofiarny" oraz ,,kamień centralny". Góra Dobrzeszowska (zwana dawniej Wzgórzem Langiewicza) była również miejscem jednej z największych bitew partyzanckich na Kielecczyźnie, stoczonej w dniach 29-30 września 1944 r. i zapisanej w historii jako bitwa pod Gruszką.

Obok wartości kulturowch rezerwat posiada także walory przyrodnicze. Obejmuje zalesioną Górę Dobrzeszowską, gdzie na siedlisku lasu świeżego wyżynnego występuje m. in. jodła pospolita, sosna zwyczajna i modrzew europejski. Rosną tam dąb szypułkowy, buk zwyczajny, klon jawor w wieku 70-120 lat oraz pojedyncze okazy jodły, buka i dębu osiągające wiek około 140 lat i wymiary pomnikowe. W runie leśnym występują rośliny rzadkie i chronione m.in. takie jak: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, konwalia majowa, paprotka zwyczajna, przylaszczka pospolita, czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulkowy, czworolist pospolity.