Rezerwat częściowy "Jaskinia Raj"

Rezerwat częściowy „Jaskinia Raj" utworzono w 1968 r. Jest najmniejszym z rezerwatów (powierzchnia wynosi 7,76 ha). Znajduje się na terenie Leśnictwa Słowik.

Rezerwat częściowy "Biesak Białogon"

Rezerwat częściowy „Biesak Białogon" o powierzchni 13,13 ha, w tym 9,35 ha powierzchni leśnej, tworzony został w 1981 r. Znajduje się na terenie Leśnictwa Dyminy.

Rezerwat częściowy "Milechowy"

Rezerwat częściowy „Milechowy" utworzony został w 1978 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Podzamcze i zajmuje powierzchnię 133,73 ha.

Rezerwat częściowy "Góra Żakowa"

Rezerwat częściowy „Góra Żakowa" utworzony został w 1999 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Słowik i zajmuje powierzchnię 50,48 ha

Rezerwat częściowy "Karczówka"

Rezerwat częściowy „Karczówka" jest najstarszym z rezerwatów położonych na terenie Nadleśnictwa Kielce - utworzony został w 1953 r. Zajmuje powierzchnię 26,62 ha.

Rezerwat częściowy "Sufraganiec"

Rezerwat częściowy „Sufraganiec", utworzony w 1961 r., zajmuje powierzchnię 16,91 ha. Położony jest na terenie Leśnictwa Gruchawka.

Rezerwat częściowy "Kręgi Kamienne"

Rezerwat częściowy „Kręgi Kamienne" utworzony został w 1994 r. Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Oblęgorek. Zajmuje powierzchnię 12,75 ha.

Rezerwat częściowy "Barania Góra"

Rezerwat częściowy „Barania Góra" powstał w 1993 r. Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Oblęgorek, zajmuje powierzchnię 82,09 ha.

Rezerwat częściowy "Góra Dobrzeszowska"

Rezerwat częściowy ,,Góra Dobrzeszowska" został utworzony w 1982 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Dobrzeszów. Zajmuje powierzchnię 24,57 ha.

Rezerwat częściowy "Perzowa Góra"

Rezerwat częściowy,,Perzowa Góra" został utworzony w 1995 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Dobrzeszów, zajmuje obszar 33,08 ha.