Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Karczówka"

Rezerwat częściowy „Karczówka" jest najstarszym z rezerwatów położonych na terenie Nadleśnictwa Kielce - utworzony został w 1953 r. Zajmuje powierzchnię 26,62 ha.

Położony jest na terenie Leśnictwa Niewachlów. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów społeczno-kulturowych fragmentu blisko dwustuletniego lasu sosnowego tworzącego piękne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru z XVI w. oraz pomnika powstańców z 1863 r.

Obok walorów krajobrazowych rezerwat posiada również walory geologiczne. W przeszłości strome zbocza wzgórza stanowiły ważny rejon wydobycia rudy ołowiu. Strefa eksploatacji ciągnęła się na długości 1 km przy szerokości 4 m i głębokości 20 m.