Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Barania Góra"

Rezerwat częściowy „Barania Góra" powstał w 1993 r. Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Oblęgorek, zajmuje powierzchnię 82,09 ha.

Obejmuje zbocza, głównie południowe i południowo-zachodnie, Baraniej Góry, należącej do Pasma Oblęgorskiego Gór Świętokrzyskich. Utworzony został dla zachowania i ochrony naturalnych, zróżnicowanych zbiorowisk leśnych, głównie jodłowo-bukowych, występującego tu licznie bluszczu pospolitego oraz w celu ochrony walorów krajobrazowych występujących w rezerwacie malowniczych wąwozów lessowych.

Na terenie rezerwatu dominują drzewostany złożone głównie z jodły i buka, a miejscami sosny, dębu szypułkowego, osiki, brzozy i grabu. Do najciekawszych roślin podlegających ochronie ścisłej należą: widłak wroniec, wawrzynek wilczełyko i buławnik mieczolistny, natomiast z roślin chronionych częściowo występuje: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, przytulia wonna oraz kruszyna pospolita.