Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Kręgi Kamienne"

Rezerwat częściowy „Kręgi Kamienne" utworzony został w 1994 r. Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Oblęgorek. Zajmuje powierzchnię 12,75 ha.

Celem założenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, kulturowych, dydaktycznych i historycznych odsłonięć geologicznych piaskowców dolnotriasowych, zabytków kultury materialnej oraz kserotermicznej szaty roślinnej.

Rezerwat położony jest w części kompleksu leśnego przy szczytowej części masywu Pasma Tumlińskiego, należącego do jednego z najciekawszych morfologicznie fragmentów Gór Świętokrzyskich. Największą atrakcją rezerwatu są naturalne wychodnie geologiczne dolnotriasowych piaskowców charakteryzujących się bogactwem struktur sedymentacyjnych i ciekawą czerwonobrunatną barwą. Przedmiotem ochrony są też fragmenty kręgów kamiennych interpretowanych jako prehistoryczny, pogański ośrodek kultowy. Aktualnie w centrum kręgów, znajduje się murowana kapliczka pod wezwaniem „Przemienienia Pańskiego", pochodząca z 1850 roku.