Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Milechowy"

Rezerwat częściowy „Milechowy" utworzony został w 1978 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Podzamcze i zajmuje powierzchnię 133,73 ha.

Powstał w celu zachowania zbiorowisk leśnych o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermicznych zespołów zaroślowych i murawowych. Z uwagi na duże walory estetyczne i naukowo-dydaktyczne, teren ten był otoczony opieką i ochroną już w okresie międzywojennym przez jego ówczesnych właścicieli. Istotnym elementem składowym rezerwatu są wychodnie skalne oraz „Jaskinia Piekło" będąca pomnikiem przyrody. Obiekt posiada miejsce widokowe, z którego roztacza się piękna panorama krajobrazu, w którym dominują leśne wzgórza mikroregionu chęcińskiego.

Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska leśne reprezentowane przez cztery typy siedliskowe: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany wyżynny, las wyżynny. Bogata flora rezerwatu obfituje w liczne rośliny chronione, jak wiśnia karłowata, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, zawilec wielokwiatowy, bluszcz pospolity oraz częściowo chronione: marzanka wonna i konwalia majowa.