Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Jaskinia Raj"

Rezerwat częściowy „Jaskinia Raj" utworzono w 1968 r. Jest najmniejszym z rezerwatów (powierzchnia wynosi 7,76 ha). Znajduje się na terenie Leśnictwa Słowik.

 Powstał w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych, turystycznych i krajobrazowych wychodni wapieni dewońskich wraz z rozwiniętą w nich jaskinią krasową „Raj", posiadającą najbogatszą z dotychczas odkrytych w Polsce jaskiń szatę naciekową oraz namuliska zawierające cenne warstwy kulturowe. Jaskinia stanowi największą wartość rezerwatu. Sieć korytarzy ma długość 240 m, z których 180 m udostępnionych jest dla zwiedzających.

Obok walorów geologicznych rezerwat posiada także walory przyrodnicze. Obszar objęty ochroną rezerwatową porasta las sosnowy z domieszką dębu i jodły. W warstwie podszytu występują grab, dąb, leszczyna, berberys i róża. Natomiast runo leśne reprezentują liczne gatunki roślin chronionych takich jak: lilia złotogłów, sasanka łąkowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity i widłak jałowcowaty.