Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Góra Żakowa"

Rezerwat częściowy „Góra Żakowa" utworzony został w 1999 r. Położony jest na terenie Leśnictwa Słowik i zajmuje powierzchnię 50,48 ha

Został utworzony ze względów geologiczno-florystycznych w celu zachowania pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego z interesującymi odsłonięciami geologicznymi, naturalnych wapiennych form skałkowych oraz lasu kserotermicznego z licznymi gatunkami roślin chronionych. . Obejmuje najwyższą, wschodnią część grzbietu porośniętego młodym lasem dębowym, przechodzącym w dębowo-bukowy i bukowy. Domieszkę w drzewostanie stanowią osika, grab, lipa i brzoza. W podszycie występują leszczyna, dereń, trzmielina, jałowiec, a runo stanowi bogate zbiorowisko roślin ciepło- i światłolubnych. Na terenie rezerwatu powszechnie występują gatunki chronione lilia złotogłów, podkolan biały, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.