Urwisko skalne

Urwisko skalne położone na terenie Leśnictwa Słowik, w gminie Chęciny.

"Jaskinia Piekło"

Jaskinia krasowa, rozwinięta wzdłuż spękań ciosowych, znajdująca się na terenie Rezerwatu ,,Milechowy”

Naturalne formy skalne

Położone na terenie Leśnictwa Gruchawka, w gminie Masłów, na szczycie wzgórza Pod Kamieniem (345 m n.p.m.).

Urwisko skalne "Piekło"

Urwisko skalne położone na terenie Leśnictwa Oblęgorek, w gminie Miedziana Góra.

Odsłonięcie geologiczne "Ciosowa"

Usytuowane na terenie Leśnictwa Oblęgorek, w gminie Miedziana Góra

"Skałki Św. Rozalii"

Znajdują się na terenie Leśnictwa Dobrzeszów w rezerwacie „Perzowa Góra”.

Skałki na terenie Leśnictwa Dobrzeszów

Ochronie podlegają naturalne formy skalne rozciągające się na długości ok. 12 m i mające wysokość do 8 m. Drugi tego typu obiekt ma długość około 50 m i do 4 m wysokości.