Wydawca treści Wydawca treści

"Skałki Św. Rozalii"

Znajdują się na terenie Leśnictwa Dobrzeszów w rezerwacie „Perzowa Góra”.

Pomnik przyrody tworzy zespół naturalnych skałek piaskowcowych o czerwonym zabarwieniu, rozciągających się na długości około 180 m, biegnący z południowego wschodu ku północnemu zachodowi. Centralna częścią skałek jest ambona podcięta głęboką niszą skalną o wysokości do 3,5 m, w której znajduje się kapliczka z obrazem św. Rozalii, patronki dotkniętych chorobami zakaźnymi.