Wydawca treści Wydawca treści

Naturalne formy skalne

Położone na terenie Leśnictwa Gruchawka, w gminie Masłów, na szczycie wzgórza Pod Kamieniem (345 m n.p.m.).

Ochroną objęty jest naturalny grzbiet skalny z licznymi występami, ściankami i blokami, zbudowanymi z dolnodewońskich piaskowców kwarcytowych. Długość grzbietu wynosi ok. 100 m, wysokość ok. 20 m.