Wydawca treści Wydawca treści

Odsłonięcie geologiczne "Ciosowa"

Usytuowane na terenie Leśnictwa Oblęgorek, w gminie Miedziana Góra

Położone na południowym stoku Góry Ciosowskiej (365 m n.p.m.), odsłonięcie geologiczne czerwonego piaskowca, tzw. tumlińskiego. Ochroną objęto ścianę skalną wysokości dochodzącej do 20 m i długości ok. 70 m w nieczynnym kamieniołomie dolnotriasowych czerwonych piaskowców. Odsłonięcie prezentuje wielkoskalowe warstwowanie przekątne piaskowców, które, wraz z innymi interesującymi strukturami sedymentacyjnymi, potwierdza eoliczną genezę osadów.