Lista aktualności Lista aktualności

Położenie Nadleśnictwa Kielce

Nadleśnictwo Kielce jest jednym z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W obecnych granicach działa od 2007 roku. W skład Nadleśnictwa Kielce wchodzą trzy obręby urządzeniowe: Dyminy, Kielce oraz Snochowice. Położone jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, w powiatach: miejskim kieleckim, kieleckim i włoszczowskim oraz na terenie dwunastu gmin.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Kielce jest położone w Krainie VI Małopolskiej, Dzielnicy Gór Świętokrzyskich Mezoregionie: Puszczy Świętokrzyskiej i Łysogórskim. Obszar terytorialnego zasięgu jest silnie zróżnicowany pod względem fizjograficznym, znaczna część Nadleśnictwa leży w terenie górskim, podgórskim lub wzgórzowym. Grunty nadleśnictwa poprzecinane są większymi i mniejszymi obniżeniami terenu stanowiącymi koryta rzek, bagna oraz siedliska bagienne i wilgotne.