Lista aktualności Lista aktualności

Detaliczna sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 - 2021. Treść zarządzenia znajduje się na stronie  www.zilp.lasy.gov.pl/drewno .

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w godzinach od 8.00 do 11.00  w następujące dni tygodnia:

Środa – w leśnictwach: Dyminy,  Bilcza, Słowik, Zawada, Podzamcze, Dąbrowa, Gruchawka

Czwartek - w leśnictwach:  Oblęgorek, Niewachlów, Dobrzeszów, Sojawa, Czartoszowy, Skorków

Wykaz  numerów telefonów do leśnictw znajduje się w zakładce kontakt-leśnictwa.

Sprzedaż detaliczna odbywa się na podstawie cennika detalicznego, określonego Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kielce cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki .     

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Kielce określa aktualnie obowiązujące  Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu sprzedaży detalicznej.

Materiały do pobrania