Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wpoczynkowych

Nadleśnictwo Kielce udostępnia w załączniku Zarządzenie nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce w sprawie udostępniania obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kielce oraz wprowadzeniu regulaminów korzystania z tych obiektów.