Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Nadleśnictwo Kielce udostępnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 30.06.2020 r. - Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kielce.