Położenie

Nadleśnictwo Kielce jest jednym z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Historia

Nadleśnictwo Kielce w obecnych granicach działa od 2007 roku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.