Wydawca treści Wydawca treści

Struktura organizacyjna

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, któremu  bezpośrednio podlegają:

·     Zastępca Nadleśniczego

·     Inżynierowie Nadzoru

·     Główny Księgowy

·     Komendant Posterunku Straży Leśnej

·     Specjalista ds. pracowniczych

·     Sekretarz

·     Specjalista ds. edukacji leśnej

Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

 1. biuro Nadleśnictwa

 2. leśnictwa

 

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Działy:

·    Dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego

·    Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego

·    Dział Administracyjno - Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza

·    Posterunek Straży Leśnej, kierowany przez Komendanta

 

2. Stanowiska pracy:

·     ds. kontroli - Inżynierowie  Nadzoru

·     ds. pracowniczych  

·     ds. edukacji leśnej

 

Leśnictwa:

I. W obrębie leśnym  Dyminy: 

 1. Leśnictwo Dyminy

 2. Leśnictwo Słowik

 3. Leśnictwo Bilcza

 4. Leśnictwo Podzamcze

 

 II. W obrębie leśnym Kielce:

 1. Leśnictwo Dąbrowa

 2. Leśnictwo Gruchawka

 3. Leśnictwo Oblęgorek

 4. Leśnictwo Niewachlów

 

III. W obrębie leśnym Snochowice:

 1. Leśnictwo Dobrzeszów

 2. Leśnictwo Sojawa

 3. Leśnictwo Czartoszowy

 4. Leśnictwo Skorków