Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Kielce charakteryzuje się występowaniem siedlisk borowych z dominującym udziałem sosny. Średni wiek drzewostanów to 70 lat, a przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 285 m³/ha.

Siedliska leśne wg grup żyzności:

•          siedliska borowe             5 030,34 ha                        31,7%

•          siedliska lasowe              2 462,50 ha                        15,5%

•          borowe wyżynne             564,29 ha                           3,6%

•          lasowe wyżynne              7 434,15 ha                        46,8%

•          lasowe górskie                3  93,45 ha                          2,48%

wg stopni uwilgotnienia:

•          świeże                                12 834,83 ha                      80,8%

•          wilgotne                             2 924,08 ha                        18,4%

•          bagienne                            125,82 ha                           0,8%

Lasy wg funkcji:

•          rezerwaty                            386,55 ha                           2,4%

•          lasy ochronne                    12 701,52 ha                      80,0%

•          lasy gospodarcze               2 796,66 ha                       17,6%

Pochodzenie drzewostanów:

•          naturalne                          3 567,10 ha                        22,6%

•          sztuczne                            12 155,10 ha                      76,9%

•          odroślowe                         19,90 ha                              0,1%

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 285 m3/ha.

Przeciętny wiek drzewostanów to 70 lat.

Wieki rębności przyjęte dla poszczególnych gatunków

•          dąb                                                     140 lat

•          jodła, buk, jesion, jawor                  120 lat

•          sosna, modrzew                               100 lat

•          świerk, brzoza, olsza, lipa               80 lat

•          olsza odroślowa                                60 lat

•          osika                                                    50 lat

•          topola, wierzba                                  40 lat

Zadania z zakresu głównego użytkowania lasu:

811921 m3/10 lat

•          rozmiar (etat) użytkowania przedrębnego:

10 847,77 ha, 423 060 m3 grubizny drewna netto / 10 lat

•          rozmiar (etat) użytkowania rębnego:

388 861 m3 grubizny drewna netto / 10 lat

Udział panujących gatunków drzew:

Gatunek

Udział pow. (%)

Udział miąższościowy (%)

Sosna

71,11

69,72

Modrzew

0,18

0,15

Świerk

0,18

0,14

Jodła

16,14

18,77

Buk

4,39

4,69

Dąb

3,81

3,34

Klon

0,03

0,03

Grab

0,02

0,02

Brzoza

2,24

1,75

Olsza

1,63

1,14

Osika

0,02

0,01