Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Kielce pod ochroną gatunkową znajdują się:

          Rośliny naczyniowe-  58 gatunków (w tym 9 gatunków  z PCL z czego
1 status wymierający)

          Mszaki- 3 gatunki

          Porosty- 2 gatunki

          Grzyby- 7 gatunków

          Zwierzęta chronione

          Owady- 9 gatunków

          Mięczaki- 2 gatunki

          Płazy- 13 gatunków

          Gady- 5 gatunków

          Ptaki- 155 gatunków

          Ssaki- 27 gatunków