Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Kielce posiada trzy ścieżki przyrodniczo – leśne, "Bilcza", "Sufraganiec" i "Leśne ABC" oraz Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Kielce prowadzi urozmaicone formy edukacji leśnej, w której chętnie uczestniczy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ścieżki edukacyjne „Bilcza”, „Sufraganiec”i ,,Leśne ABC" pozwalają na poznanie walorów przyrodniczych Nadleśnictwa.