Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Kielce prowadzi urozmaicone formy edukacji leśnej, w której chętnie uczestniczy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ścieżki edukacyjne „Bilcza”, „Sufraganiec”i ,,Leśne ABC" pozwalają na poznanie walorów przyrodniczych Nadleśnictwa.


       Zachęcamy do odwiedzenia leśnych ścieżek edukacyjnych i skorzystania z możliwości przeprowadzenia lekcji w terenie i spotkania z leśnikiem. W celu zorganizowania pobytu grupy uczniów wraz z opiekunami  prosimy o kontakt pod nr tel. 41 335 63 87 z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem pobytu.
       W celu usprawnienia organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo prosimy nadesłać podpisane  zgłoszenie zawierające:
a)     termin przeprowadzenia zajęć: podać datę i godziny  trwania zajęć;
b)     informację, czy zajęcia mają być przeprowadzone z udziałem leśnika, pełniącego rolę przewodnika po ścieżce
c)     ilość oraz przedział wiekowy osób uczestniczących w zajęciach, oraz nazwę szkoły (instytucji), którą uczestnicy reprezentują
d)     nr telefonu kontaktowego do nauczyciela (opiekuna) na nr faksu 041 345 24 08 lub pocztą elektroniczną na adres: kielce@radom.lasy.gov.pl.

Podpisane przez osobę zgłaszającą (opiekuna grupy) i z pieczęcią szkoły zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa na przedstawionym poniżej formularzu.


Ośrodek Edukacji Leśnej

Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Leśnej jest możliwe po umówieniu się z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem pobytu, osoba kontaktowa Monika Karst, tel.  413356387