Wydawca treści Wydawca treści

Leśne ścieżki dydaktyczne

Nadleśnictwo Kielce posiada trzy ścieżki przyrodniczo – leśne, "Bilcza", "Sufraganiec" i "Leśne ABC" powstałe w celu prowadzenia edukacji leśnej.

Ścieżka  przyrodniczo-leśna „Bilcza"

Ścieżka ma kształt pętli, której początek i koniec znajduje się przy kancelarii leśnictwa Bilcza, jednego z leśnictw Nadleśnictwa Kielce. Długość całkowita ścieżki wynosi 1,5 km, a jej przejście zajmuje około 1 godziny. Na trasie usytuowanych jest 8 przystanków z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska leśnego. Grupy odbywające zajęcia edukacyjne mogą zwiedzać ścieżkę z przewodnikiem, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z leśniczym lub nadleśnictwem, pozostałe osoby indywidualnie. Do ścieżki dojechać można busami jadącymi z Kielc w kierunku miejscowości Bilcza lub własnym samochodem, autokarem czy rowerem. Jadąc busem należy wysiąść na przystanku w Bilczy i udać się drogą w kierunku leśniczówki odległej około 200 m od przystanku.

Ścieżka przyrodniczo – leśna ,,Sufraganiec"

Ścieżka usytuowana jest na terenie Leśnictwa Gruchawka w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Sufraganiec". Trasa ma kształt pętli o długości ok. 2 km, której przejście zajmuje ok. 1,5 godziny. Idąc ścieżką, zobaczyć można poszczególne fazy rozwojowe drzewostanu, poznać różnorodność i złożoność ekosystemu leśnego. Ścieżka jest doskonałym miejscem do obserwacji przyrody, źródłem informacji o życiu lasu oraz pracy leśników. Można tu prowadzić lekcje przyrody dla młodzieży szkolnej. Z myślą o tych, którzy będą chcieli odpocząć i posilić się po przebytej wędrówce, na leśnej polanie usytuowano drewnianą wiatę, w sąsiedztwie której można rozpalić ognisko. Dojazd do ścieżki możliwy jest indywidualnymi środkami lokomocji lub komunikacją miejską.

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Leśne ABC"

Dendrologiczny spacer poprowadzony malowniczą leśną ścieżką przez drzewostany Leśnictwa Gruchawka, nieopodal siedziby Nadleśnictwa Kielce. Umożliwia poznanie 14 najważniejszych gatunków drzew leśnych, m. in. cenionego dębu szypułkowego, okazałego buka zwyczajnego o lśniącej gładkiej korze, wyróżniającej korą brzozy brodawkowatej, „producenta" najtwardszego ze wszystkich polskich drzew drewna – grabu pospolitego, lipy drobnolistnej - gatunku produkującego drewno wykorzystywane przez rzeźbiarzy, występującej w naszych lasach najpowszechniej sosny zwyczajnej, czy innego drzewa iglastego naszych lasów – modrzewia europejskiego. Podczas spaceru zaobserwować można różnicę pomiędzy klonamizwyczajnymjaworem. W zagłębieniu terenu napotkamy gatunki charakterystyczne dla wilgotnych siedlisk – olszę czarną i jesiona wyniosłego.