Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne to ważne pod względem naukowym i dydaktycznym obszary występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Tą indywidualną formą ochrony przyrody mogą być również objęte miejsca występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne jest to  nieczynny kamieniołom ze strukturami sedymentacyjnymi nieopodal miejscowości Wykień w gminie Miedziana Góra. Znajdują się tam dobrze zachowane odsłonięcia piaskowców triasowych barwy czerwonej.