Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna na podstawie wyników przetargów internetowych

Zasady sprzedaży drewna na podstawie rozstrzygnięć przetargów internetowych określają odpowiednie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych publikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego pod adresem - http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno   

 Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Kielce udziela dział  Gospodarki Leśnej - Magdalena Pisarczyk, tel. 41 335 63 68 / 695 100 790,  magdalena.pisarczyk@radom.lasy.gov.pl 


Detaliczna sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 - 2021. Treść zarządzenia znajduje się na stronie  www.zilp.lasy.gov.pl/drewno .

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w godzinach od 8.00 do 11.00  w następujące dni tygodnia:

Środa – w leśnictwach: Dyminy,  Bilcza, Słowik, Zawada, Podzamcze, Dąbrowa, Gruchawka

Czwartek - w leśnictwach:  Oblęgorek, Niewachlów, Dobrzeszów, Sojawa, Czartoszowy, Skorków

Wykaz  numerów telefonów do leśnictw znajduje się w zakładce kontakt-leśnictwa.

Sprzedaż detaliczna odbywa się na podstawie cennika detalicznego, określonego Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kielce cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki .     

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Kielce określa aktualnie obowiązujące  Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu sprzedaży detalicznej.

Materiały do pobrania