Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek edukacji leśnej

Nadleśnictwo Kielce serdecznie zaprasza do Ośrodka Edukacji Leśnej.

Ośrodek edukacji leśnej Nadleśnictwa Kielce składa się z trzech pomieszczeń edukacyjnych. Główna sala to ekspozycja pt. przyroda lokalna i charakterystyczna dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska",  w drugiej Sali wystawa dotyczy zagrożeń lasu i gospodarki leśnej, a trzecia sala jest miejscem spotkań uczestników.

Celem wystaw jest podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup wiekowych, uwrażliwianie na walory przyrodnicze i różnorodność otaczającego świata, zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Adresatem wystawy są mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności dzieci i młodzież.

Ośrodek edukacji leśnej dofinansowano ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.