Asset Publisher Asset Publisher

Detaliczna sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 - 2021. Treść zarządzenia znajduje się na stronie  www.zilp.lasy.gov.pl/drewno .

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w godzinach od 8.00 do 11.00  w następujące dni tygodnia:

Środa – w leśnictwach: Dyminy,  Bilcza, Słowik, Zawada, Podzamcze, Dąbrowa, Gruchawka

Czwartek - w leśnictwach:  Oblęgorek, Niewachlów, Dobrzeszów, Sojawa, Czartoszowy, Skorków

Wykaz  numerów telefonów do leśnictw znajduje się w zakładce kontakt-leśnictwa.

Sprzedaż detaliczna odbywa się na podstawie cennika detalicznego, określonego Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kielce cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki .     

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Kielce określa aktualnie obowiązujące  Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu sprzedaży detalicznej.

resources-to-get


Sprzedaż drewna na podstawie wyników przetargów internetowych

Zasady sprzedaży drewna na podstawie rozstrzygnięć przetargów internetowych określają odpowiednie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych publikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego pod adresem - http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno   

 Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Kielce udziela dział  Gospodarki Leśnej - Magdalena Pisarczyk, tel. 41 335 63 68 / 695 100 790,  magdalena.pisarczyk@radom.lasy.gov.pl