Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU DO LASU!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 2015.12.10 z późn. zm.) wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictw Słowik, Bilcza, Niewachlów

Na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 2015.12.10 z późn. zm.), z dniem 07.07.2016 r. na terenie leśnictw Słowik, Bilcza, Niewachlów został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Obszar objęty zakazem wstępu oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym.

Powodem wprowadzenia zakazu jest występujące w ww. leśnictwach duże zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających spowodowane złomami i wywrotami powstałymi w wyniku huraganowego wiatru, jaki miał miejsce 17.06.2016 r.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu jak najszybszą likwidację zagrożenia. Niniejszy okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania. Pozostały teren Nadleśnictwa jest dostępny na ogólnie obowiązujących zasadach.

 Apelujemy o rozsądek i wielką rozwagę!