Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja prasowa Bezpieczne i zgodne z prawem korzystanie z lasu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zapraszają na konferencję prasową dotyczącą bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z terenów leśnych.

Konferencja odbędzie się przed siedzibą Nadleśnictwa Kielce, ul. Hubalczyków 15, Kielce (przed budynkiem) w dn. 3.09.2021 r. (piątek) w godz. 10-11.

W okresie pandemii społeczeństwo w zwiększonym zakresie korzysta z lasu. Las jest miejscem uprawniania różnych form turystyki, sportu i rekreacji. Niezmiernie ważna jest znajomość przepisów prawa w zakresie bezpiecznego korzystania z lasu, ale także takiego, aby zachować walory przyrodnicze lasów i jego funkcje gospodarcze. Również sezon na zbiory grzybów, ze względu na pogodę i związaną z tym obfitość grzybów jest wyjątkowy. W każdym roku w sezonie turystycznym i w okresie grzybobrań zdarzają się przypadki zaginięć w lesie. Zdarza się również, że nieznajomość prawa powoduje blokowanie pojazdami dróg leśnych, które powinny zostać przejezdne na wypadek konieczności interwencji służb ratowniczych (ratowanie zdrowia i życia ludzi, gaszenie pożarów) czy prace gospodarcze w lesie.

Najwięcej przypadków szkodnictwa leśnego na terenie RDLP w Radomiu, bo ponad 1500 rocznie (80% ogólnej liczby przypadków) dotyczy nielegalnego korzystania z lasu, a więc niedozwolonych wjazdów do lasu, obłamywania gałęzi drzew iglastych (stroiszu), zaśmiecania i zanieczyszczania terenów leśnych, puszczania psa luzem oraz stwarzania zagrożenia pożarowego. Natomiast największe problemy to nielegalne wjazdy do lasu quadami i crossami oraz pozostawianie w nim śmieci. Wciąż zdarzają się dewastacje urządzeń turystycznych czy służących edukacji leśnej oraz akty wandalizmu.

Z tych powodów służby zwiększają działania na rzecz propagowania bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z lasu. Mają one szczególne znaczenie w lasach w obrębie miast takich jak Kielce i w dużych kompleksach leśnych takich jak Puszcza Świętokrzyska. Stąd wspólna służb leśnych i Policji konferencja prasowa dotycząca tematyki korzystania z lasu.

W zwalczaniu przejawów szkodnictwa leśnego służby wykorzystują nowe technologie – kamery, fotopułapki, drony oraz nowoczesne systemy informatyczne. Bardzo ważna dla bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z lasów jest współpraca z Policją. Umożliwiają ją podpisane porozumienia.

Program konferencji prasowej:

  1. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak – struktura szkodnictwa leśnego na terenie RDLP w Radomiu, współpraca Lasów Państwowych i Policji w zakresie bezpiecznego korzystania z lasów i zwalczania szkodnictwa leśnego.
  2. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta – sprawy ogólne bezpieczeństwa na terenach leśnych – rola Policji, najczęstsze niepożądane zdarzenia na terenach leśnych.
  3. Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kielce, zastępca nadleśniczego Roman Wróblewski – bezpieczne korzystanie z terenów leśnych w obrębie miast na przykładzie Nadleśnictwa Kielce.
  4. Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Suchedniów, nadleśniczy Piotr Fitas – przypadki zaginięć w lesie w Puszczy Świętokrzyskiej, zasady zachowania w czasie przebywania w dużych kompleksach leśnych podczas grzybobrania i turystyki.